pl
+48 604 639 298 biuro@pyromaster.pl

Aktualizacja oprogramowania urządzeń PyroMaster

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy akcję aktualizacji oprogramowania urządzeń PyroMaster. Zarówno w czasie trwania okresu gwarancyjnego jak i po jego zakończeniu oferujemy bezpłatną aktualizację oprogramowania urządzeń. Aktualizacja wprowadziła szereg poprawek i nowych funkcjonalności, najważniejsze i największe zmiany:

– Master Mini: zdalny test zapalników w Replikatorach; angielskie menu; informacja o poziomie naładowania baterii zdalnych urządzeń; możliwość wyłączenia dźwięku klawiatury,
– Slave: obsługa zewnętrznego przycisku odpalania wraz z funkcją testu przycisku; zdalny test zapalników w Replikatorach; angielskie menu; wyświetlanie rezystancji zapalnika w teście pojedynczego kanału; odczyt stanu baterii Replikatorów; komunikat o niskim stanie baterii w Replikatorach,
– Replikator: zdalny test zapalników.